สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ วันนี้ 99
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 358
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 887
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 1,430
เดือนนี้ เดือนนี้ 3,365
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 2,737
ทั้งหมด ทั้งหมด 52,467
 

การใช้งานโปรแกรมจัดการด้านบัญชี Microsoft Excel 2013 & 2016 ขั้นสูง

หมวดหมู่ : หลักสูตรการใช้โปรแกรมจัดการสำนักงาน, ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 112

ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
เนื้อหาหลักสูตร
ลักษณะของหลักสูตร เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเหมาะสำหรับบุคลากร เจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้ใช้งานข้อมูล หลังจากเสร็จการอบรม ผู้เข้าอบรมทุกท่าน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 
 1. Chapter 1: การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Excel
 2. Chapter 2: Pivot Table & Pivot Chart
 3. Chapter 3: การใช้งานร่วมกัน
 4. Chapter 4: การทํางานกับแฟ้มงานหลาย ๆ ไฟล์ 
 5. Chapter 5: การกําหนดค่าการรักษาความปลอดภัย
 6. Chapter 6: มาโคร (Macro)
 7. Chapter 7: Tips และ Techniques การใช้งาน Excel

ระยะเวลาในการอบรม 

ระยะเวลา 7 ชั่วโมง หรือ 1 วัน เวลา 9.00 - 17.00  น. หรือ สามารถกำหนดวัน ได้เอง
 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) มาเอง)
 • กรณีที่่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัว อบรม 1 คน (สอน one-by-one) ค่าลงทะเบียน xx,xxx บาท
 • กรณีที่ท่านมาเป็นหมู่คณะ หรือมา 1 คน เราสามารถจัดกลุ่มใ้ห้ท่านเรียนได้ โดยมีค่าใช้่จ่ายดังนี้
  ค่าลงทะเบียนแบบกลุ่มตั้งแต่  3  คนขึ้นไป คนละ x,xxx บาท
*** กรุณาชำระเงินก่อนเรียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ***
 
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 1. เอกสารคู่มือประกอบการอบรม ท่านละ 1 ชุด
การสมัครเข้าอบรม และวิธีการชำระเงิน
 1. ลงทะเบียนเรียน หรือติดต่อสอบถาม โดยแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน หัวข้อการเรียน และอื่นๆ ผ่าน e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 2. ทำการชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จากรายการบัญชี ที่ปรากฏในเมนู "วิธีชำระเงิน"
 3. ส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน มาที่ e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 4. หลังจากที่เราได้รับใบลงทะเบียน และเอกสารการชำระเงินจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงิน ผ่านทาง E-mail ต่อไป
สถานที่อบรม
 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบริการนอกสถานที่

หลักสูตรการใช้โปรแกรมจัดการสำนักงานอื่น ๆ