สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ วันนี้ 57
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 95
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 152
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 817
เดือนนี้ เดือนนี้ 2,911
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 3,024
ทั้งหมด ทั้งหมด 117,307
 

การใช้งานโปรแกรมจัดการด้านบัญชี Microsoft Excel 2013 & 2016 ขั้นกลาง

หมวดหมู่ : หลักสูตรการใช้โปรแกรมจัดการสำนักงาน, ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 521

ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
เนื้อหาหลักสูตร
ลักษณะของหลักสูตร เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้ใช้งานข้อมูล หลังจากเสร็จการอบรม ผู้เข้าอบรมทุกท่าน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 
 1. Chapter 1: การจัดการข้อมูล
 2. Chapter 2: การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
 3. Chapter 3: การใช้สูตรและฟังก์ชันช่วยในการคำนวณ
 4. Chapter 4: การสร้างแผนภูมิ
 5. Chapter 5: Pivot Table / Pivot Chart
 6. Chapter 6: Tip Excel

ระยะเวลาในการอบรม 

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง หรือ 2 วัน เวลา 9.00 - 16.00  น. หรือ สามารถกำหนดวัน ได้เอง
 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) มาเอง)
 • กรณีที่่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัว อบรม 1 คน (สอน one-by-one) ค่าลงทะเบียน xx,xxx บาท
 • กรณีที่ท่านมาเป็นหมู่คณะ หรือมา 1 คน เราสามารถจัดกลุ่มใ้ห้ท่านเรียนได้ โดยมีค่าใช้่จ่ายดังนี้
  ค่าลงทะเบียนแบบกลุ่มตั้งแต่  3  คนขึ้นไป คนละ x,xxx บาท
*** กรุณาชำระเงินก่อนเรียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ***
 
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 1. เอกสารคู่มือประกอบการอบรม ท่านละ 1 ชุด
การสมัครเข้าอบรม และวิธีการชำระเงิน
 1. ลงทะเบียนเรียน หรือติดต่อสอบถาม โดยแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน หัวข้อการเรียน และอื่นๆ ผ่าน e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 2. ทำการชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จากรายการบัญชี ที่ปรากฏในเมนู "วิธีชำระเงิน"
 3. ส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน มาที่ e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 4. หลังจากที่เราได้รับใบลงทะเบียน และเอกสารการชำระเงินจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงิน ผ่านทาง E-mail ต่อไป
สถานที่อบรม
 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบริการนอกสถานที่

หลักสูตรการใช้โปรแกรมจัดการสำนักงานอื่น ๆ