สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ วันนี้ 23
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 48
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 23
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 547
เดือนนี้ เดือนนี้ 1,572
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 2,596
ทั้งหมด ทั้งหมด 86,424
 

การสร้างอินโฟกราฟิก (InfoGraphic) สนับสนุนการทำงานอย่างมืออาชีพ

หมวดหมู่ : หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับไอที, ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 388

ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
เนื้อหาหลักสูตร
 
ลักษณะของหลักสูตร เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้สำหรับงานเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในองค์กร โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังต่อไปนี้
 1. หน่วยที่ 1. หลักการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก
 2. หน่วยที่ 2. อินโฟกราฟิก คืออะไร
 3. หน่วยที่ 3. การใช้อินโฟกราฟิกในปัจจุบัน
 4. หน่วยที่ 4. พฤติกรรมการสื่อสารของคนในแต่ละยุค (Generation)
 5. หน่วยที่ 5. การประยุกต์อินโฟกราฟิกกับงานด้านพระพุทธศาสนา
 6. หน่วยที่ 6. การออกแบบและสร้างอินโฟกราฟิก
 7. หน่วยที่ 7. เครื่องมือสำหรับการสร้างอินโฟกราฟิก
 8. หน่วยที่ 8. แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาในการอบรม 
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง  เวลา 9.00 - 16.00  น. หรือ สามารถกำหนดวัน ได้เอง
 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) มาเอง)
 • กรณีที่่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัว อบรม 1 คน (สอน one-by-one) ค่าลงทะเบียน x,xxx บาท
 • กรณีที่ท่านมาเป็นหมู่คณะ หรือมา 1 คน เราสามารถจัดกลุ่มใ้ห้ท่านเรียนได้ โดยมีค่าใช้่จ่ายดังนี้
  ค่าลงทะเบียน กลุ่ม  2 - 5 คน คนละ x,xxx บาท
  *** กรุณาชำระเงินก่อนเรียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ***
 
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 1. เอกสารคู่มือประกอบการอบรม ท่านละ 1 ชุด
 2. แผ่น CD รวมโปรแกรมประกอบการอบรม
การสมัครเข้าอบรม และวิธีการชำระเงิน
 1. ลงทะเบียนเรียน หรือติดต่อสอบถาม โดยแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน หัวข้อการเรียน และอื่นๆ ผ่าน e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 2. ทำการชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จากรายการบัญชี ที่ปรากฏในเมนู "วิธีชำระเงิน"
 3. ส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน มาที่ e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 4. หลังจากที่เราได้รับใบลงทะเบียน และเอกสารการชำระเงินจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงิน ผ่านทาง E-mail ต่อไป
สถานที่อบรม
 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบริการนอกสถานที่

หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับไอทีอื่น ๆ