สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ วันนี้ 12
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 86
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 359
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 557
เดือนนี้ เดือนนี้ 1,471
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 6,524
ทั้งหมด ทั้งหมด 66,471
 

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access 2013 & 2016

หมวดหมู่ : บทความ/สาระน่ารู้, ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 367

ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
Microsoft Access เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันอ่างแพร่หลาย เนื่องจาก Access เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่มีความสามารถในหลายๆ ด้าน ใช้งานง่าย ซึ่งผู้ใช้สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่การออกแบบฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูล เขียนโปรแกรมควบคุม ตลอดจนการทำรายงานแสดงผลของข้อมูล โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมก็สามารถใช้งานได้ และ Access ยังตอบสนองความต้องการในระดับที่สูงขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
รายละเอียดของแท็บคำสั่งสร้าง (Create) ในแถบเครื่องมือ Ribbon มีส่วนประกอบของคำสั่งหลัก 4 กลุ่มคำสั่ง ดังนี้
 1. กลุ่มคำสั่งตาราง (Tables) ใช้ในการสร้างฐานข้อมูลในรูปแบบตาราง
 2. กลุ่มคำสั่งฟอร์ม (Forms) ใช้ในการสร้างฐานข้อมูลในรูปแบบฟอร์ม
 3. กลุ่มคำสั่งรายงาน (Reports) ใช้ในการสร้างรายงาน
 4. กลุ่มคำสั่งอื่น ๆ (Other) ใช้ในการคิวรีข้อมูล และการสร้างแมโคร (Macros)
ส่วนประกอบของฐานข้อมูล Microsoft Access
 
 1. Table
  เพื่อใช้ในการสร้างตารางเพื่อจัดเก็บข้อมูล มีการจัดการในรูปคล้ายกับ Spreadsheet ส่วน Column เทียบได้กับ Field และRow เทียบได้กับ Records ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดในโปรแกรม เนื่องจากมีหน้าที่จะต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้
 2. Query
  เป็นส่วนที่จัดการข้อมูลจากตารางที่มีอยู่ เช่นการเลือกแสดงผลเฉพาะบาง Field ที่ต้องการ หรือการกรอกข้อมูลเพื่อแสดงเฉพาะ Record ที่กำหนดตามเงื่อนไขเพื่อให้แสดงข้อมูลเฉพาะส่วนที่ต้องการ
 3. Form
  เพื่อใช้สร้างฟอร์มในการบันทึกข้อมูลแทนการป้อนข้อมูลจากตารางโดยตรง อาจจะใช้แสดงผลข้อมูลที่ต้องการแทนการเลือกจาก Queries หรืออาจใช้สร้างเป็นเมนู โดยทั่วไปแล้วยังเป็นส่วนช่วยเพิ่มสีสันให้กับฐานข้อมูลของลักษณะการทำงานกับจอภาพ เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน เป็นสื่อกลางระหว่างโปรแกรมกับผู้ใช้งาน (User Interface)   เพื่อให้ทำงานสะดวกขึ้น
 4. Report
  ใช้ในการสร้างรายงานที่ต้องการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
 5. Macro
  เป็นส่วนที่เก็บคำสั่งสำเร็จในรูปของ Macro เมื่อต้องการสร้างโปรแกรมอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ยาวหรือการทำงานที่ซ้ำ ๆ กันให้สั้นลง
 6. Module
  เป็นส่วนที่เก็บชุดคำสั่งในรูปของภาษา Access Basic Code เมื่อต้องการสร้างโปรแกรมสำเร็จรูป เช่นกัน แต่มีความซับซ้อนและมีชุดคำสั่งมากขึ้น เพื่อให้งานที่สร้างนั้นมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

บทความ/สาระน่ารู้อื่น ๆ