สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ วันนี้ 82
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 95
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 177
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 817
เดือนนี้ เดือนนี้ 2,936
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 3,024
ทั้งหมด ทั้งหมด 117,332
 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล (18 ชม.)

หมวดหมู่ : หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูล, ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 1517

ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
เนื้อหาหลักสูตร
ลักษณะของหลักสูตร เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักพัฒนาโปรแกรม หลังจากเสร็จการอบรม ผู้เข้าอบรมทุกท่าน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล สามารถใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังต่อไปนี้
 1. ระบบฐานข้อมูล (Database system)
 2. ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Relationships)
 4. ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล
 5. การออกแบบฐานข้อมูลแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Model)
 6. การทำรีเลชันให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน (Normalization)
 7. การใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ได้แก่ ภาษา SQL และ โปรแกรม Microsoft Access

ระยะเวลาในการอบรม 
ระยะเวลา 18 ชั่วโมง หรือ 3 วัน เวลา 9.00 - 16.00  น. หรือ สามารถกำหนดวัน เวลาได้เอง

ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) มาเอง)

 • กรณีที่่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัว อบรม 1 คน (สอน one-by-one) ค่าลงทะเบียน xx,xxx บาท
 • กรณีที่ท่านมาเป็นหมู่คณะ หรือมา 1 คน เราสามารถจัดกลุ่มใ้ห้ท่านเรียนได้
  โดยมีค่าลงทะเบียนแบบกลุ่ม  3 คนขึ้นไป คนละ x,xxx บาท
  *** กรุณาชำระเงินก่อนเรียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ***
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 1. เอกสารคู่มือประกอบการอบรม ท่านละ 1 ชุด
 2. แผ่น CD รวมโปรแกรมประกอบการอบรม
การสมัครเข้าอบรม และวิธีการชำระเงิน
 1. ลงทะเบียนเรียน หรือติดต่อสอบถาม โดยแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน หัวข้อการเรียน และอื่นๆ ผ่าน e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 2. ทำการชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จากรายการบัญชี ที่ปรากฏในเมนู "วิธีชำระเงิน"
 3. ส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน มาที่ e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 4. หลังจากที่เราได้รับใบลงทะเบียน และเอกสารการชำระเงินจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงิน ผ่านทาง E-mail ต่อไป
สถานที่อบรม
 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบริการนอกสถานที่

หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลอื่น ๆ