สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ วันนี้ 46
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 76
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 122
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 894
เดือนนี้ เดือนนี้ 1,868
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 2,975
ทั้งหมด ทั้งหมด 27,794
 

การใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสาร Microsoft Word 2013 (14 ชม.)

หมวดหมู่ : หลักสูตรการใช้โปรแกรมจัดการสำนักงาน, ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 209

ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
เนื้อหาหลักสูตร
 
ลักษณะของหลักสูตร เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้สำหรับพิมพ์งานเอกสารต่างๆ เช่น จดหมาย รายงาน หนังสือ วิทยานิพนธ์ และจัดรูปแบบให้ดูสวยงาม  โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังต่อไปนี้
 
 1. Introduction to Microsoft Word 2013
  ความสามารถของ Microsoft Word 2013 และส่วนประกอบของ Microsoft Word 2013
 2. การจัดการเอกสาร
  การสร้างงานเอกสารใหม่ การเปิดเอกสารและการบันทึกเอกสาร
 3. การเตรียมเอกสารก่อนพิมพ์ และการพิมพ์
  การตั้งค่าหน้ากระดาษ
  การดูเอกสารก่อนการพิมพ์
  การพิมพ์ และการกำหนดค่าการพิมพ์
 4. การจัดการตัวอักษร
  การทำงานกับตัวอักษร
  การใส่สัญลักษณ์
 5. การจัดการข้อความแบบพิเศษ
  การทำลำดับเลขและสัญลักษณ์หัวข้อย่อย
  การกำหนด Style
  การทำงานกับย่อหน้า (Paragraph)
  การจัดแนวเอกสารให้เป็นระเบียบด้วย TAB
  การจัดเอกสารแบบมีหลายคอลัมน์ (Column)
 6. การทำงานกับตาราง (Table)
  การสร้าง/แก้ไข/ลบ ตาราง
  การสร้างตารางในลักษณะต่าง ๆ
 7. การใส่รูปภาพและรูปวาด
  การใส่รูปภาพ/รูปวาด/Word art/Smart art
  การจัดรูปแบบรูปภาพ/รูปวาด/Word art
 8. การแทรกหัวกระดาษ /ท้ายกระดาษ แทรกเลขหน้า
 9. การทำจดหมายเวียน (Mail Merge)
  Mail Merge
  Label
 10. การสร้าง Template
 11. แบบฝึกปฏิบัติเพื่อทบทวนเนื้อหาบทเรียน
ระยะเวลาในการอบรม 
ระยะเวลา 12 ชั่วโมง หรือ 2 วัน เวลา 9.00 - 16.00  น. หรือ สามารถกำหนดวัน ได้เอง
 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) มาเอง)
 • กรณีที่่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัว อบรม 1 คน (สอน one-by-one) ค่าลงทะเบียน x,xxx บาท
 • กรณีที่ท่านมาเป็นหมู่คณะ หรือมา 1 คน เราสามารถจัดกลุ่มใ้ห้ท่านเรียนได้ โดยมีค่าใช้่จ่ายดังนี้
  ค่าลงทะเบียน กลุ่ม  2 - 5 คน คนละ 4,000 บาท
  => Promotion พิเศษ ลดทันที 5 - 10 % กรณีต่อไปนี้    
  - สมัครเรียนพร้อมกัน 2 ท่าน
  - จัดกลุ่มเรียนเอง 2 - 5 คน
  - สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ 2  หลักสูตรขึ้นไป หรือศิษย์เก่า
*** กรุณาชำระเงินก่อนเรียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ***
 
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 1. เอกสารคู่มือประกอบการอบรม ท่านละ 1 ชุด
 2. แผ่น CD รวมโปรแกรมประกอบการอบรม
การสมัครเข้าอบรม และวิธีการชำระเงิน
 1. ทำการลงทะเบียน โดยติดต่อผ่าน e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 2. ทำการโอนเงินค่าสมัคร เข้าบัญชี จากรายการบัญชี ต่อไปนี้
  ธนาคาร : กรุงไทย
  สาขา : หางดง
  ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี : นายพงศ์กร จันทราช
  เลขที่บัญชี : 538-0-10106-2

  ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา
  สาขา : หนองประทีป เชียงใหม่
  ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี : นายพงศ์กร จันทราช
  เลขที่บัญชี : 221-1-29307-7
 3. ส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน มาที่ e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 4. หลังจากที่เราได้รับใบลงทะเบียน และเอกสารการชำระเงินจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงิน ผ่านทาง E-mail ต่อไป
สถานที่อบรม
 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบริการนอกสถานที่

หลักสูตรการใช้โปรแกรมจัดการสำนักงานอื่น ๆ