สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ วันนี้ 84
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 84
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 524
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 586
เดือนนี้ เดือนนี้ 2,043
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 2,948
ทั้งหมด ทั้งหมด 38,421
 

การสร้างงานนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ ด้วย Microsoft Powerpoint 2010

หมวดหมู่ : หลักสูตรการใช้โปรแกรมจัดการสำนักงาน, ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 230

ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
เนื้อหาหลักสูตร
ลักษณะของหลักสูตร เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้สำหรับนำเสนองาน การจัดทำสื่อนำเสนอ  โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังต่อไปนี้
 1. รู้จักกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint
 2. การสร้างและจัดการงานนำเสนอ (Presentation)
 3. การสร้างข้อความด้วย Text Box และ WordArt
 4. ตกแต่ง Slide เพิ่มความน่าสนใจด้วยรูปวาด (Shapes)
 5. การนำเสนอผลงานด้วยกราฟ
 6. การสร้างแผนผังองค์กรด้วย SmartArt Diagram
 7. การแทรกไฟล์เสียงลงสไลด์
 8. การกำหนดจุดเชื่อมโยงบนสไลด์
 9. สร้างอัมบั้มรูปภาพ (Photo Album)
 10. การกำหนดการนำเสนอ
 11. การสร้างต้นแบบของสไลด์ (Slide Master)
 12. รวบรวมเทคนิคอื่นๆ
  - การดาวน์โหลดฟรี Template
  - การแทรกโค้ดวีดีโอจาก Youtube ใน PowerPoint
  - บันทึกไฟล์นำเสนอไปใช้เครื่องที่ไม่มีฟอนต์
  - บันทึกสไลด์เป็นไฟล์ภาพ
  - ฯลฯ
ระยะเวลาในการอบรม 
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง  เวลา 9.00 - 16.00  น. หรือ สามารถกำหนดวัน ได้เอง
 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) มาเอง)
 • กรณีที่่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัว อบรม 1 คน (สอน one-by-one) ค่าลงทะเบียน x,xxx บาท
 • กรณีที่ท่านมาเป็นหมู่คณะ หรือมา 1 คน เราสามารถจัดกลุ่มใ้ห้ท่านเรียนได้ โดยมีค่าใช้่จ่ายดังนี้
  ค่าลงทะเบียน กลุ่ม  2 - 5 คน คนละ 2,000 บาท
  => Promotion พิเศษ ลดทันที 5 - 10 % กรณีต่อไปนี้    
  - สมัครเรียนพร้อมกัน 2 ท่าน
  - จัดกลุ่มเรียนเอง 2 - 5 คน
  - สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ 2  หลักสูตรขึ้นไป หรือศิษย์เก่า
*** กรุณาชำระเงินก่อนเรียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ***
 
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 1. เอกสารคู่มือประกอบการอบรม ท่านละ 1 ชุด
 2. แผ่น CD รวมโปรแกรมประกอบการอบรม
การสมัครเข้าอบรม และวิธีการชำระเงิน
 1. ทำการลงทะเบียน โดยติดต่อผ่าน e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 2. ทำการโอนเงินค่าสมัคร เข้าบัญชี จากรายการบัญชี ต่อไปนี้
  ธนาคาร : กรุงไทย
  สาขา : หางดง
  ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี : นายพงศ์กร จันทราช
  เลขที่บัญชี : 538-0-10106-2

  ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา
  สาขา : หนองประทีป เชียงใหม่
  ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี : นายพงศ์กร จันทราช
  เลขที่บัญชี : 221-1-29307-7
 3. ส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน มาที่ e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 4. หลังจากที่เราได้รับใบลงทะเบียน และเอกสารการชำระเงินจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงิน ผ่านทาง E-mail ต่อไป
สถานที่อบรม
 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบริการนอกสถานที่

หลักสูตรการใช้โปรแกรมจัดการสำนักงานอื่น ๆ