สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ วันนี้ 76
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 95
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 171
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 817
เดือนนี้ เดือนนี้ 2,930
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 3,024
ทั้งหมด ทั้งหมด 117,326
 

การสร้างงานนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ ด้วย Microsoft Powerpoint 2013 & 2016

หมวดหมู่ : หลักสูตรการใช้โปรแกรมจัดการสำนักงาน, ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 681

ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
เนื้อหาหลักสูตร
ลักษณะของหลักสูตร เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้สำหรับนำเสนองาน การจัดทำสื่อนำเสนอ  โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังต่อไปนี้
 1. รู้จักกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint
 2. การสร้างและจัดการงานนำเสนอ (Presentation)
 3. การสร้างข้อความด้วย Text Box และ WordArt
 4. ตกแต่ง Slide เพิ่มความน่าสนใจด้วยรูปวาด (Shapes)
 5. การนำเสนอผลงานด้วยกราฟ
 6. การสร้างแผนผังองค์กรด้วย SmartArt Diagram
 7. การแทรกไฟล์เสียงลงสไลด์
 8. การกำหนดจุดเชื่อมโยงบนสไลด์
 9. สร้างอัมบั้มรูปภาพ (Photo Album)
 10. การกำหนดการนำเสนอ
 11. การสร้างต้นแบบของสไลด์ (Slide Master)
 12. รวบรวมเทคนิคอื่นๆ
  - การดาวน์โหลดฟรี Template
  - การแทรกโค้ดวีดีโอจาก Youtube ใน PowerPoint
  - บันทึกไฟล์นำเสนอไปใช้เครื่องที่ไม่มีฟอนต์
  - บันทึกสไลด์เป็นไฟล์ภาพ
  - ฯลฯ
ระยะเวลาในการอบรม 
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง  เวลา 9.00 - 16.00  น. หรือ สามารถกำหนดวัน ได้เอง
 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) มาเอง)
 • กรณีที่่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัว อบรม 1 คน (สอน one-by-one) ค่าลงทะเบียน x,xxx บาท
 • กรณีที่ท่านมาเป็นหมู่คณะ หรือมา 1 คน เราสามารถจัดกลุ่มใ้ห้ท่านเรียนได้ โดยมีค่าใช้่จ่ายดังนี้
  ค่าลงทะเบียนแบบกลุ่มตั้งแต่  3  คนขึ้นไป คนละ x,xxx บาท
*** กรุณาชำระเงินก่อนเรียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ***
 
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 1. เอกสารคู่มือประกอบการอบรม ท่านละ 1 ชุด
การสมัครเข้าอบรม และวิธีการชำระเงิน
 1. ลงทะเบียนเรียน หรือติดต่อสอบถาม โดยแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน หัวข้อการเรียน และอื่นๆ ผ่าน e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 2. ทำการชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จากรายการบัญชี ที่ปรากฏในเมนู "วิธีชำระเงิน"
 3. ส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน มาที่ e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 4. หลังจากที่เราได้รับใบลงทะเบียน และเอกสารการชำระเงินจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงิน ผ่านทาง E-mail ต่อไป
สถานที่อบรม
 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบริการนอกสถานที่

หลักสูตรการใช้โปรแกรมจัดการสำนักงานอื่น ๆ