สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ วันนี้ 110
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 95
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 205
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 817
เดือนนี้ เดือนนี้ 2,964
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 3,024
ทั้งหมด ทั้งหมด 117,360
 

จัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Adobe Acrobat

หมวดหมู่ : หลักสูตรการใช้โปรแกรมจัดการสำนักงาน, ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 625

ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
เนื้อหาหลักสูตร
 
ลักษณะของหลักสูตร เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้สำหรับงานจัดการเอกสารต่างๆ เช่น รายงาน หนังสือ วิทยานิพนธ์ และจัดรูปแบบให้ดูสวยงาม  โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังต่อไปนี้
 1. เอกสาร PDF คืออะไร
 2. คุณสมบัติของ PDF
 3. Adobe Acrobat
 4. ส่วนประกอบของโปรแกรม
 5. เครื่องมือพื้นฐานในการใช้งาน
 6. การสร้างเอกสาร PDF
 7. การรวม PDF File จากหลายไฟล์เข้าเป็นไฟล์เดียว 
 8. การจัดการเอกสาร PDF File
 9. การนำข้อมูลจาก PDF File ไปใช้งาน
 10. การแทรกข้อคิดเห็น/เน้นข้อความ 
 11. การทำ Book Mark
 12. การสร้าง Link
 13. การใส่ Header และ Footer
 14. การใส่ Watermark
 15. การสร้าง Form สำหรับกรอกข้อมูล
 16. การกำหนด Security ไฟล์ PDF
ระยะเวลาในการอบรม 
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง  เวลา 9.00 - 16.00  น. หรือ สามารถกำหนดวัน ได้เอง
 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) มาเอง)
 • กรณีที่่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัว อบรม 1 คน (สอน one-by-one) ค่าลงทะเบียน x,xxx บาท
 • กรณีที่ท่านมาเป็นหมู่คณะ หรือมา 1 คน เราสามารถจัดกลุ่มใ้ห้ท่านเรียนได้ โดยมีค่าใช้่จ่ายดังนี้
  ค่าลงทะเบียน กลุ่ม  2 - 5 คน คนละ x,xxx บาท
  *** กรุณาชำระเงินก่อนเรียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ***
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 1. เอกสารคู่มือประกอบการอบรม ท่านละ 1 ชุด
 2. แผ่น CD รวมโปรแกรมประกอบการอบรม
การสมัครเข้าอบรม และวิธีการชำระเงิน
 1. ลงทะเบียนเรียน หรือติดต่อสอบถาม โดยแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน หัวข้อการเรียน และอื่นๆ ผ่าน e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 2. ทำการชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จากรายการบัญชี ที่ปรากฏในเมนู "วิธีชำระเงิน"
 3. ส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน มาที่ e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 4. หลังจากที่เราได้รับใบลงทะเบียน และเอกสารการชำระเงินจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงิน ผ่านทาง E-mail ต่อไป
สถานที่อบรม
 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบริการนอกสถานที่

หลักสูตรการใช้โปรแกรมจัดการสำนักงานอื่น ๆ