สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ วันนี้ 117
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 95
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 212
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 817
เดือนนี้ เดือนนี้ 2,971
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 3,024
ทั้งหมด ทั้งหมด 117,367
 

การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม PHP และ MySQL (24 ชม.)

หมวดหมู่ : หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์, ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 1129

ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
 • หลักสูตร 24 ชั่วโมง (สามารถกำหนดวันเวลาอบรมได้เอง)
 • สอนโดยเน้นปฏิบัติ มีเอกสารใบงานฝึกปฏิบัติ ที่สามารถสร้างเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
เนื้อหาหลักสูตร
ลักษณะของหลักสูตร เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักพัฒนาโปรแกรม หลังจากเสร็จการอบรม ผู้เข้าอบรมทุกท่าน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน และสามารถเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังต่อไปนี้
 1. หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 2. ภาษา HTML และการใช้งานโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
 3. การเขียนโปรแกรมภาษา PHP
  3.1 ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  3.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา PHP
  3.3 ตัวแปร ตัวดำเนินการและนิพจน์
  3.4 คำสั่งควบคุม (Control Statement)
 4. HTML Form กับ การรับข้อมูลจากผู้ใช้
 5. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและภาษา SQL
  5.1 ระบบฐานข้อมูลและฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์
  5.2 การออกแบบฐานข้อมูล
  5.3 การใช้ภาษา SQL สำหรับการจัดการข้อมูล
 6. ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL และ phpMyAdmin
 7. การเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL ด้วยภาษา PHP
 8. กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้งาน PHP และ MySQL
  Workshop1 ระบบ login
  Workshop2 การจัดการข้อมูล ผู้ใช้ระบบ
  Workshop3 การจัดการข้อมูล การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือ เช่น Combo Box
  Workshop4 การสืบค้นข้อมูล และออกรายงาน
  Workshop5 การจัดการข้อมูล ไฟล์แนบ เช่น ไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ
ระยะเวลาในการอบรม 
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง เวลา 9.00 - 16.00 น. (เสาร์ - อาทิตย์หรืออื่นๆ) สามารถกำหนดวัน เวลา่ ได้เอง
 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) มาเอง)
 • กรณีที่่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัว อบรม 1 คน (สอน one-by-one) ค่าลงทะเบียน xx,xxx บาท
 • กรณีที่ท่านมาเป็นหมู่คณะ หรือมา 1 คน เราสามารถจัดกลุ่มใ้ห้ท่านเรียนได้ โดยมีค่าใช้่จ่ายดังนี้
  ค่าลงทะเบียน กลุ่ม 3 - 5 คน x,xxx บาท
  *** กรุณาชำระเงินก่อนเรียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ***
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 1. เอกสารคู่มือประกอบการอบรม ท่านละ 1 ชุด
 2. แผ่น CD รวมโปรแกรมประกอบการอบรม
 3. ส่วนลดสำหรับ Hosting และ Domain ราคาพิเศษ จาก www.eduwebhosting.com
การสมัครเข้าอบรม และวิธีการชำระเงิน
 1. ลงทะเบียนเรียน หรือติดต่อสอบถาม โดยแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน หัวข้อการเรียน และอื่นๆ ผ่าน e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 2. ทำการชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จากรายการบัญชี ที่ปรากฏในเมนู "วิธีชำระเงิน"
 3. ส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน มาที่ e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 4. หลังจากที่เราได้รับใบลงทะเบียน และเอกสารการชำระเงินจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงิน ผ่านทาง E-mail ต่อไป
สถานที่อบรม
 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบริการนอกสถานที่

หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์อื่น ๆ