สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ วันนี้ 53
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 95
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 148
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 817
เดือนนี้ เดือนนี้ 2,907
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 3,024
ทั้งหมด ทั้งหมด 117,303
 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา (24 ชม.)

หมวดหมู่ : หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์, ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 630

ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
 • หลักสูตร 24 ชั่วโมง (สามารถกำหนดวันเวลาอบรมได้เอง)
 • สอนโดยเน้นปฏิบัติ มีเอกสารใบงานฝึกปฏิบัติ ที่สามารถสร้างเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
 • ภาษาจาวา เป็นภาษาที่สนับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ OOP : Object-Oriented Programming) ซึ่งเป็นภาษาที่ความสามารถสูง สามารถนำไปใช้ในงานด้านต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นทาด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ หรือ ฮาร์ดแวร์ และการนำไปพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลายประเภท โดยเป็นยอมรับในวงการนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั่วโลก และด้วยประสิทธิภาพทางด้านความสามารถของภาษาจาวา จึงได้มีการนำมาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร "การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา" ในครั้งนี้
เนื้อหาหลักสูตร
ลักษณะของหลักสูตร เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักพัฒนาโปรแกรมที่มีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา หลังจากเรียนเสร็จ ผู้เรียนท่าน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเีรียน การสอน และสามารถเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังต่อไปนี้
 
หน่วยที่ 1 Classes and Objects (จำนวน 6 ชม.)
1.1 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
1.2 การสร้างคลาสและออปเจ็ค
1.3 Overloading Methods
1.4 Constructor Methods
1.5 Constructor Methods และ Overloading Methods
1.6 การส่งค่าผ่าน Arguments
1.7 Package
ฝึกปฏิบัติด้วยเอกสารใบงานที่ 1
ฝึกปฏิบัติด้วยเอกสารใบงานที่ 2
 
หน่วยที่ 2 Classes and Inheritance (จำนวน 6 ชม.)
2.1 การสืบทอดคุณสมบัติ (Inheritance)
2.2 Polymorphism (ความมีรูปแบบที่หลากหลาย)
2.3 Abstract Class (คลาสนามธรรม)
2.4 การสร้าง Interfaces
ฝึกปฏิบัติด้วยเอกสารใบงานที่ 3
ฝึกปฏิบัติด้วยเอกสารใบงานที่ 4
 
หน่วยที่ 3 การตรวจสอบและดักจับ Error (Exceptions) (จำนวน 6 ชม.)
3.1 การตรวจสอบ error
3.2 การ throw exception
3.3 การ catch exception
3.4 Multiple Catch
3.5 finally 
3.6 การสร้าง exception ขึ้นมาใช้เอง
ฝึกปฏิบัติด้วยเอกสารใบงานที่ 5
ฝึกปฏิบัติด้วยเอกสารใบงานที่ 6
 
หน่วยที่ 4 Thread (จำนวน 3 ชม.)
4.1 โปรแกรมมัลติเธรด
4.2 การสร้างคลาสแบบเธรด
4.3 Priority ของ Thread
4.4 Thread Synchronization
4.5 Deadlock
ฝึกปฏิบัติด้วยเอกสารใบงานที่ 7
 
หน่วยที่ 5 Graphics Programming (จำนวน 3 ชม.)
5.1 Graphics Programming
5.2 JFrame
5.3 Method ที่เกี่ยวข้องกับการวาดและระบายสี 
5.4 การวาดเส้นตรง
5.5 การวาดรูปสี่เหลี่ยม (Rectangle)
5.6 การวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมมน 
5.7 การวาดรูปวงกลมและวงรี
5.8 การวาดรูปหลายเหลี่ยม
5.9 การวาดรูปส่วนโค้ง
5.10 การแสดงรูปภาพ
5.11 การเขียนตัวอักษร
5.12 การใช้งานคลาส Font
ฝึกปฏิบัติด้วยเอกสารใบงานที่ 8
ฝึกปฏิบัติด้วยเอกสารใบงานที่ 9
 
ระยะเวลาในการอบรม 
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง เวลา 9.00 - 16.00 น. (เสาร์ - อาทิตย์หรืออื่นๆ) สามารถกำหนดวัน เวลา่ ได้เอง
 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) มาเอง)
 • กรณีที่่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัว อบรม 1 คน (สอน one-by-one) ค่าลงทะเบียน xx,xxx บาท
 • กรณีที่ท่านมาเป็นหมู่คณะ หรือมา 1 คน เราสามารถจัดกลุ่มใ้ห้ท่านเรียนได้ โดยมีค่าใช้่จ่ายดังนี้
  ค่าลงทะเบียน กลุ่ม 3 - 5 คน x,xxx บาท
  *** กรุณาชำระเงินก่อนเรียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ***
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 1. เอกสารคู่มือประกอบการอบรม ท่านละ 1 ชุด
 2. แผ่น CD รวมโปรแกรมประกอบการอบรม
การสมัครเข้าอบรม และวิธีการชำระเงิน
 1. ลงทะเบียนเรียน หรือติดต่อสอบถาม โดยแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน หัวข้อการเรียน และอื่นๆ ผ่าน e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 2. ทำการชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จากรายการบัญชี ที่ปรากฏในเมนู "วิธีชำระเงิน"
 3. ส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน มาที่ e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 4. หลังจากที่เราได้รับใบลงทะเบียน และเอกสารการชำระเงินจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงิน ผ่านทาง E-mail ต่อไป
สถานที่อบรม
 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบริการนอกสถานที่

หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์อื่น ๆ