สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ วันนี้ 52
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 76
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 128
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 894
เดือนนี้ เดือนนี้ 1,874
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 2,975
ทั้งหมด ทั้งหมด 27,800
 

การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วย ภาษาจาวา โดยใช้ Netbeans IDE (24 ชม.)

หมวดหมู่ : หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์, ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 187

ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
 • หลักสูตร 24 ชั่วโมง (สามารถกำหนดวันเวลาอบรมได้เอง)
 • สอนโดยเน้นปฏิบัติ มีเอกสารใบงานฝึกปฏิบัติ ที่สามารถสร้างเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
 • เนื่องด้วยปัจจุบัน ภาษาจาวา ซึ่งเป็นภาษาที่ความสามารถสูง สามารถนำไปใช้ในงานด้านต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ หรือ ฮาร์ดแวร์ และการนำไปพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลายประเภท โดยเป็นยอมรับในวงการนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั่วโลก และด้วยประสิทธิภาพทางด้านความ สามารถของภาษาจาวา จึงได้มีการนำมาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร "การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ด้วยภาษาจาวา โดยใช้โปรแกรม NetBeans IDE" ในครั้งนี้
เนื้อหาหลักสูตร
ลักษณะของหลักสูตร เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักพัฒนาโปรแกรม หลังจากเสร็จการอบรม ผู้เข้าอบรมทุกท่าน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเีรียน การสอน และสามารถเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังต่อไปนี้
 1. หน่วยที่ 1 การออกแบบระบบฐานข้อมูล (2 ชม)
 2. หน่วยที่ 2 การใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (1 ชม)
 3. หน่วยที่ 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ NetBeans 1.5 (2 ชม)
 4. หน่วยที่ 4 การสร้างและออกแบบจอภาพ โดยใช้ การใช้สวิงคอมโพเนนท์ (3 ชม)
 5. หน่วยที่ 5 การเขียนโปรแกรมกับ Controls (3 ชม)
 6. หน่วยที่ 6 สวิงคอมโพเนนท์ และการจัดการเหตุการณ์ (Event Handling) (3 ชม)
 7. หน่วยที่ 7 การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลด้วยภาษาจาวา และ SQL (3 ชม)
 8. หน่วยที่ 8 การประยุกต์ใช้ภาษา SQL เขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (3 ชม)
 9. หน่วยที่ 9 การประยุกต์ใช้ การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลกับระบบงานจริง (4 ชม)
ระยะเวลาในการอบรม 
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง เวลา 9.00 - 16.00 น. (เสาร์ - อาทิตย์) หรือสามารถกำหนดวัน เวลา่ ได้เอง
 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) มาเอง)
 • กรณีที่่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัว อบรม 1 คน (สอน one-by-one) ค่าลงทะเบียน xx,xxx บาท
 • กรณีที่ท่านมาเป็นหมู่คณะ หรือมา 1 คน เราสามารถจัดกลุ่มใ้ห้ท่านเรียนได้ โดยมีค่าใช้่จ่ายดังนี้ ค่าลงทะเบียน กลุ่ม 3 - 5 คน 5,500 บาท 

 

*** กรุณาชำระเงินก่อนเรียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ***
 
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 1. เอกสารคู่มือประกอบการอบรม ท่านละ 1 ชุด
 2. แผ่น CD รวมโปรแกรมประกอบการอบรม
การสมัครเข้าอบรม และวิธีการชำระเงิน
 1. ทำการลงทะเบียน โดยติดต่อผ่าน e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 2. ทำการโอนเงินค่าสมัคร เข้าบัญชี จากรายการบัญชี ต่อไปนี้
  ธนาคาร : กรุงไทย
  สาขา : หางดง
  ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี : นายพงศ์กร จันทราช
  เลขที่บัญชี : 538-0-10106-2

  ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา
  สาขา : หนองประทีป เชียงใหม่
  ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี : นายพงศ์กร จันทราช
  เลขที่บัญชี : 221-1-29307-7
 3. ส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 4. หลังจากที่เราได้รับใบลงทะเบียน และเอกสารการชำระเงินจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงิน ผ่านทาง E-mail ต่อไป
 
สถานที่อบรม
 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบริการนอกสถานที่

หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์อื่น ๆ