สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ วันนี้ 33
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 76
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 109
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 894
เดือนนี้ เดือนนี้ 1,855
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 2,975
ทั้งหมด ทั้งหมด 27,781
 

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla Open Source (12 ชม.)

หมวดหมู่ : หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla, ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 219

ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
 • หลักสูตร 12 ชั่วโมง (สามารถกำหนดวันเวลาอบรมได้เอง)
 • เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง เช่น สร้างเว็บไซต์ส่วนตัว เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์ท่องเที่ยว ฯลฯ 
 • รับรองผล!! เรียนเสร็จได้เว็บไซต์ ที่เป็นผลงานของตัวเอง สามารถนำไปติดตั้งใช้งานจริงได้ัทันที
เนื้อหาหลักสูตร
ลักษณะของหลักสูตร เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบเป็นขั้นตอน (Step-by-step) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และการนำไปประยุกต์ใช้งาน หลังจากเสร็จการอบรม ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้เว็บไซต์ ที่เป็นผลงานของตนเอง สามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังต่อไปนี้
 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การพัฒนาเว็บไซต์
 2. แนะนำ Open Source Software
 3. ทำความรู้จัก CMS
 4. Joomla Open Source คืออะไร
 5. การติดตั้งชุดโปรแกรม
 6. การปรับแต่งค่าเว็บไซต์
 7. การปรับแต่งหน้าตาของเว็บไซต์ด้วย Template
 8. การจัดการโมดูล (Modules)
 9. การจัดการมีเดียไฟล์
 10. การจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์
 11. การจัดการแสดงผล บนหน้าแรก (Homepage)
 12. การจัดการเมนูการทำงาน
 13. Extension คืออะไร
 14. การจัดการ Component
  14.1 ระบบข้อมูลผู้ติดต่อ (Contact)
  14.2 ระบบแสดงความคิดเห็น (Poll)
  14.3 สมุดเยี่ยม Guestbook
 15. การจัดการ Module
  15.1 การสุ่มแสดงภาพ
  15.2  ระบบจัดเก็บสถิติการเข้าชมเว็บ (Counter)
  15.3  การทำ Slide Show
 16. เทคนิคการปรับแต่งเว็บไซต์
 17. แนะนำเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 18. การอัพโหลดผลงาน และ FTP Program (WS_FTP)
ระยะเวลาในการอบรม 
ระยะเวลา 12  ชั่วโมง หรือ 2 วัน เวลา 9.00 - 16.00  น. สามารถกำหนดวัน เวลา่ ได้เอง
 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) มาเอง)
 • กรณีที่่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัว อบรม 1 คน (สอน one-by-one) ค่าลงทะเบียน x,xxx บาท
 • กรณีที่ท่านมาเป็นหมู่คณะ หรือมา 1 คน เราสามารถจัดกลุ่มใ้ห้ท่านเรียนได้ โดยมีค่าใช้่จ่ายดังนี้
  ค่าลงทะเบียน กลุ่ม  2 - 5 คน คนละ 4,000 บาท
  => Promotion พิเศษ ลดทันที 5 - 10 % กรณีต่อไปนี้    
  - สมัครเรียนพร้อมกัน 2 ท่าน
  - จัดกลุ่มเรียนเอง 2 - 5 คน
  - สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ 2  หลักสูตรขึ้นไป หรือศิษย์เก่า
*** กรุณาชำระเงินก่อนเรียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ***
 
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 1. เอกสารคู่มือประกอบการอบรม ท่านละ 1 ชุด
 2. แผ่น CD รวมโปรแกรมประกอบการอบรม
 3. ส่วนลดสำหรับ Hosting และ Domain ราคาพิเศษ จาก www.eduwebhosting.com
การสมัครเข้าอบรม และวิธีการชำระเงิน
 1. ทำการลงทะเบียน โดยติดต่อผ่าน e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 2. ทำการโอนเงินค่าสมัคร เข้าบัญชี จากรายการบัญชี ต่อไปนี้
  ธนาคาร : กรุงไทย
  สาขา : หางดง
  ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี : นายพงศ์กร จันทราช
  เลขที่บัญชี : 538-0-10106-2

  ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา
  สาขา : หนองประทีป เชียงใหม่
  ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี : นายพงศ์กร จันทราช
  เลขที่บัญชี : 221-1-29307-7
 3. ส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน มาที่ e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 4. หลังจากที่เราได้รับใบลงทะเบียน และเอกสารการชำระเงินจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงิน ผ่านทาง E-mail ต่อไป
 
สถานที่อบรม
 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบริการนอกสถานที่

หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomlaอื่น ๆ