สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ วันนี้ 67
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 95
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 162
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 817
เดือนนี้ เดือนนี้ 2,921
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 3,024
ทั้งหมด ทั้งหมด 117,317
 

การสร้างเว็บไซต์พาณิชย์ิอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Joomla และ Virtue Mart (12 ชม.)

หมวดหมู่ : หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla, ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 582

ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
 • หลักสูตรระยะ 12 ชั่วโมง (สามารถกำหนดวันเวลาอบรมได้เอง)
 • เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง เช่น สร้างเว็บไซต์ธุรกิจส่วนตัว, เว็บไซต์ร้านค้า, OTOP, SME ฯลฯ
 • รับรองผล!! เรียนเสร็จได้เว็บไซต์ ที่เป็นผลงานของตัวเอง สามารถนำไปติดตั้งใช้งานจริงได้ัทันที
เนื้อหาหลักสูตร
ลักษณะของหลักสูตร เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบเป็นขั้นตอน (Step-by-step) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และการนำไปประยุกต์ใช้งาน หลังจากเสร็จการอบรม ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้เว็บไซต์ ที่เป็นผลงานของตนเอง สามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังต่อไปนี้
 
หน่วยที่ 1 การบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ ด้วย Joomla Open Source
 1. ความรู้พั้นฐานเกี่ยวกับ การพัฒนาเว็บไซต์
 2. แนะนำ Open Source Software
 3. ทำความรู้จัก CMS
 4. Joomla Open Source คืออะไร
 5. การติดตั้งชุดโปรแกรม
 6. การปรับแต่งค่าเว็บไซต์
 7. การปรับแต่งหน้าตาของเว็บไซต์ด้วย Template
 8. การจัดการโมดูล (Modules)
 9. การจัดการมีเดียไฟล์
 10. การจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์
 11. การจัดการแสดงผล บนหน้าแรก (Homepage)
 12. การจัดการเมนูการทำงาน
 13. การจัดการ Componentและ Module

หน่วยที่ 2 การจัดการระบบพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ ด้วย Virtue mart shop component

 1. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
 2. การทำธุรกิจออนไลน์
 3. การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 4. Virtue mart shop component
 5. การจัดการรายการสินค้า
 6. วิธีชำระเงิน และการขนส่ง
 7. การจัดการสมาชิก
 8. การจัดการรายการสั่งซื้อ
 9. รายงานการสั่งซื้อ
 
ระยะเวลาในการอบรม 
ระยะเวลา 12 ชั่วโมง หรือ 2 วัน เวลา 9.00 - 16.00 น. หรือ สามารถกำหนดวัน เวลา่ ได้เอง
 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) มาเอง)
 • กรณีที่่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัว อบรม 1 คน (สอน one-by-one) ค่าลงทะเบียน x,xxx บาท
 • กรณีที่ท่านมาเป็นหมู่คณะ หรือมา 1 คน เราสามารถจัดกลุ่มใ้ห้ท่านเรียนได้ โดยมีค่าใช้่จ่ายดังนี้
  ค่าลงทะเบียน กลุ่ม  2 - 5 คน คนละ x,xxx บาท
  *** กรุณาชำระเงินก่อนเรียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ***
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 1. เอกสารคู่มือประกอบการอบรม ท่านละ 1 ชุด
 2. แผ่น CD รวมโปรแกรมประกอบการอบรม
 3. ส่วนลดสำหรับ Hosting และ Domain ราคาพิเศษ จาก www.eduwebhosting.com
การสมัครเข้าอบรม และวิธีการชำระเงิน
 1. ลงทะเบียนเรียน หรือติดต่อสอบถาม โดยแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน หัวข้อการเรียน และอื่นๆ ผ่าน e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 2. ทำการชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จากรายการบัญชี ที่ปรากฏในเมนู "วิธีชำระเงิน"
 3. ส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน มาที่ e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 4. หลังจากที่เราได้รับใบลงทะเบียน และเอกสารการชำระเงินจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงิน ผ่านทาง E-mail ต่อไป
สถานที่อบรม
 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบริการนอกสถานที่

หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomlaอื่น ๆ