สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ วันนี้ 115
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 95
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 210
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 817
เดือนนี้ เดือนนี้ 2,969
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 3,024
ทั้งหมด ทั้งหมด 117,365
 

การเปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขาย ด้วย Virtue Mart (1 วัน)

หมวดหมู่ : หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla, ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 555

ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
 • หลักสูตรระยะสั้น 1 วัน (สามารถกำหนดวันเวลาอบรมได้เอง)
 • เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง เช่น สร้างเว็บไซต์ธุรกิจส่วนตัว, เว็บไซต์ร้านค้า, OTOP, SME ฯลฯ
 • รับรองผล!! เรียนเสร็จได้เว็บไซต์ ที่เป็นผลงานของตัวเอง สามารถนำไปติดตั้งใช้งานจริงได้ัทันที
เนื้อหาหลักสูตร
ลักษณะของหลักสูตร เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบเป็นขั้นตอน (Step-by-step) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และการนำไปประยุกต์ใช้งาน หลังจากเสร็จการอบรม ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้เว็บไซต์ ที่เป็นผลงานของตนเอง สามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังต่อไปนี้
 1.  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
 2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การพัฒนาเว็บไซต์
 3. Joomla Open Source คืออะไร ?
 4. การติดตั้งชุดโปรแกรม
 5. การปรับแต่งค่าเว็บไซต์
 6. การปรับแต่งหน้าตาของเว็บไซต์ด้วย Template
 7. การจัดการมีเดียไฟล์
 8. การจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์
 9. การจัดการเมนูการทำงาน
 10. Joomla Extension การจัดการ Componentและ Module
 11. Virtue mart shop component
 12. การจัดการรายการสินค้า
 13. การซื้อขายสินค้า ผ่านระบบ E-Commerce
 14. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาในการอบรม 
ระยะเวลา 1 วัน เวลา 9.00 - 17.00  น. สามารถกำหนดวัน  ได้เอง
 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) มาเอง)
 • กรณีที่่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัว อบรม 1 คน (สอน one-by-one) ค่าลงทะเบียน x,xxx บาท
 • กรณีที่ท่านมาเป็นหมู่คณะ หรือมา 1 คน เราสามารถจัดกลุ่มใ้ห้ท่านเรียนได้ โดยมีค่าใช้่จ่ายดังนี้
  ค่าลงทะเบียน กลุ่ม  2 - 5 คน คนละ x,xxx บาท
  *** กรุณาชำระเงินก่อนเรียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ***
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 1. เอกสารคู่มือประกอบการอบรม ท่านละ 1 ชุด
 2. แผ่น CD รวมโปรแกรมประกอบการอบรม
 3. ส่วนลดสำหรับ Hosting และ Domain ราคาพิเศษ จาก www.eduwebhosting.com
การสมัครเข้าอบรม และวิธีการชำระเงิน
 1. ลงทะเบียนเรียน หรือติดต่อสอบถาม โดยแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน หัวข้อการเรียน และอื่นๆ ผ่าน e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 2. ทำการชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จากรายการบัญชี ที่ปรากฏในเมนู "วิธีชำระเงิน"
 3. ส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน มาที่ e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 4. หลังจากที่เราได้รับใบลงทะเบียน และเอกสารการชำระเงินจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงิน ผ่านทาง E-mail ต่อไป
สถานที่อบรม
 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบริการนอกสถานที่

หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomlaอื่น ๆ